دانستنی ها در مورد شامپانزه ها و میمون ها صفحه اول تولید مثل

شامپانزه ها ، شباهت ها با انسان و رفتار اجتماعی

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

شامپانزه ها یکی از گونه خانواده ی انسان ها و گوریل ها هستند

شامپانزه ها ، شباهت ها با انسان و رفتار اجتماعی

شماپانزه ها شش میلیون سال پیش از رده ی تکاملی انسان ها خارج شدند یعنی آنها شش میلیون سال از ما ها عقب تر هستند البته اگر روزی یک شامپانزه بتواند این متن را بخواند حتما بسیار خشمگین میشود

شامپانزه ها و انسان ها بسیار به هم نزدیک هستند

شامپانزه ها دم ندارند ، از عضلات صورتشان برای نشان دادن حالات ترس ، خشم ، شادی و لذت استفاده میکنند

شامپانزه ها بسیار با هوش هستند آنها توانایی استفاده از ابزار و ابزار سازی را دارند آنها بین هم احساس همدلی دارند

آنها مانند انسان ها عاشق بازی کردن هستند

آنها روابط اجتماعی پیچیده ای دارند ، آنها همه چیز خوارند و شکار میکنند

شکار آنها به صورت گروهی و به سرپرستی یک نر به عنوان رهبر گروه است

شامپانزه ها و انسان ها دارای شباهت 99.4 درصد در ژنتیک هستند

بیماری ایدز شکل جهش یافته ی ویروسی است که شامپانزه ها به آن دچار میشوند

شامپانزه ها دارای حافظه ی فعال بسیار قوی هستند و در بعضی اوقات از انسان نیز در این مورد با اختلاف زیادی قوی تر هستند