دانستنی ها در مورد شامپانزه ها و میمون ها صفحه اول تولید مثل

تولید مثل میمون ها (شامپانزه ها)

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

تولید مثل میمون

شامپانزه ها از طریق مقاربت جنسی بین نر و ماده تولید مثل می کنند. شامپانزه ماده جنین را در رحم خود به مدت تقریبا 8 ماه حمل می کند. نوزاد شامپانزه وقتی  متولد می شود کاملا ضعیف و بی دفاع است و باید 2 ماه اول زندگی اش در کنار مادر باشد و توسط وی حمل شود.
سن بلوغ جنسی شامپانزه هابین 10 تا 13 سالگی است. ماده ها یک دوره 2 ساله دارند که می توانند طی آن دوره جفت گیری کنند اما نمی توانند باردار شوند.
تولید مثل حدودا هر 5 سال یکبار رخ می دهد. این باعث می شود تا مادر شانس بزرگ کردن فرزندان قبلی خود را تا قبل از حاملگی بعدی داشته باشد. شامپانزه به مدت 5 سال از شیر مادر تغذیه می کنند و بعد از آن پروسه از شیر گرفتن آغاز می شود. در شامپانزه ها ارتباط بین مادر و فرزند همیشگی است.


https://www.reference.com/pets-animals/chimpanzees-reproduce-cb340108641b7c5f